Den narrative metode · Narrative bøger

Narrative samtaler – grundbog om den narrative tilgang til terapi

Alice Morgan, Narrative Samtaler, giver en indføring i narrativ terapi. Bogen beskriver hvordan spørgsteknikken i narrativ terapi er bygget op omkring navngivning af problemet, effekten af problemet, evaluering af effekten samt begrundelsen omkring problemets indflydelse. Alice Morgan er ofte citeret for sætningen "det er ikke personen, der er problemet, men problemet, der er problemet". Alice… Læs mere Narrative samtaler – grundbog om den narrative tilgang til terapi

Reklamer