Anoreksi · Bulimi · Cutting · Den narrative metode · English Posts · Samtaleterapi · Selvskade · Spiseforstyrrelse · Therapy and coaching in English · Til studerende

Narrativt therapi in practice, treatment of anorexia – fictitious example with actors

Spirit and Mind ApS anvender den narrative metode til terapi omkring blandt anoreksi, spiseforstyrrelse, bulimi, cutting og selvskade. Narrativ terapi er utroligt effektivt, idet terapi opbygger personens ressourcer og tro på sig selv. Her kan du se et fiktivt eksempel (engelsk tale) med skuespillere af hvordan en del af en narrativ terapi-session kunne være. Eksemplet […]

Reklamer
Den narrative metode · Etik

Valg af terapiretning og terapeut

Valg af terapiretning kan være væsentligt for at kunne opnå det, du gerne vil med terapien og få opfyldt de forventninger du har. Nogle terapiretninger tager udgangspunkt i nuet og andre i din fortid for eksempel barndommen og opvæksten. Den narrative terapiretning tager udgangspunkt i din nutidige situation og kobler dine foretrukne værdier og intentioner… Læs mere Valg af terapiretning og terapeut

Angst og tvangstanker · Anoreksi · Bulimi · Business coaching · Coaching · Cutting · Den narrative metode · Depression · Ensomhed · Mobning · Outplacement · Psykoterapi · Samtaleterapi · Selvskade · Skilsmisse · Spiseforstyrrelse · Stress

Isolation og ensomhed – socialt begrundet

Personlig fiasko er desværre en fornemmelse, der kan følge i kølvandet på den vestlige kulturs individualisering af den enkelte. Individualiseringen kan f.eks. være at man skal være ”selvsikker”, have det ”rigtige” job/studie og ”klare sig godt”, den ”rigtige kæreste” eller være kommet til det ”stadie i livet”, der stemmer overens med ens alder. Man skal… Læs mere Isolation og ensomhed – socialt begrundet

Coaching · Den narrative metode · Effekten af coaching og terapi · Etik · Hvor hurtigt går det? · Psykoterapi

Narrativ terapi og coaching – hvorfor vælge denne retning og hvad går metoden ud på?

Vi har alle sammen foretrukne historier omkring hvordan vi gerne vil leve livet og hvordan vi gerne vil være. Ved en foretrukne historie forstås en historie, der er i overensstemmelse med vores værdier, intentioner og overbevisninger. Hvis en person lever i et forhold, der er præget af psykisk vold, dominans og/eller magtanvendelse, kan personen blevet… Læs mere Narrativ terapi og coaching – hvorfor vælge denne retning og hvad går metoden ud på?

Anoreksi · Bulimi · Cutting · Den narrative metode · Samtaleterapi · Selvskade · Spiseforstyrrelse · Til studerende

Narrativ terapi i praksis, anoreksi-behandling – fiktivt eksempel med skuespillere

Spirit and Mind ApS anvender den narrative metode til terapi omkring blandt anoreksi, spiseforstyrrelse, bulimi, cutting og selvskade. Narrativ terapi er utroligt effektivt, idet terapi opbygger personens ressourcer og tro på sig selv. Her kan du se et fiktivt eksempel (engelsk tale) med skuespillere af hvordan en del af en narrativ terapi-session kunne være. Eksemplet… Læs mere Narrativ terapi i praksis, anoreksi-behandling – fiktivt eksempel med skuespillere

Den narrative metode

Narrative terapi og narrativ coaching, hvor kommer den narrative metoden fra og hvem er Michael White, grundlæggeren af den narrative metode?

Narrativ terapi og narrativ coaching er en relativ ny tilgang til terapi og coaching i Danmark. Uddannelse i narrativ terapi og narrativ coaching foregår blandt andet på DISPUK. Den narrative metode blev introduceret af Michael White, Australien. Alice Morgan, Narrative Samtaler, 2007, s. 12-13 fortæller historien om tilblivelsen af den narrative metode, således: ”Michael White,… Læs mere Narrative terapi og narrativ coaching, hvor kommer den narrative metoden fra og hvem er Michael White, grundlæggeren af den narrative metode?

Den narrative metode · Narrative bøger

Narrative samtaler – grundbog om den narrative tilgang til terapi

Alice Morgan, Narrative Samtaler, giver en indføring i narrativ terapi. Bogen beskriver hvordan spørgsteknikken i narrativ terapi er bygget op omkring navngivning af problemet, effekten af problemet, evaluering af effekten samt begrundelsen omkring problemets indflydelse. Alice Morgan er ofte citeret for sætningen "det er ikke personen, der er problemet, men problemet, der er problemet". Alice… Læs mere Narrative samtaler – grundbog om den narrative tilgang til terapi