Børn · Depression · Ensomhed · Familieterapi · Forældreproblematikker · Højtbegavede Børn / Børn med særlige forudsætninger · Katastrofetanker, mindspin og negative tanker · Mobning · Selvmordstanker · Teenager · Til studerende

10 råd til arbejdet med højtbegavede børn

Nedenfor er listet 10 punkter til hjælp for forældre, lærer og pædagoger, der har/arbejder med højtbegavede børn. Punkterne er tænkt som en hjælp til at understøtte det højtbegavede barns udvikling og læring. Ved at understøtte barnets udvikling øges muligheden for at barnet kommer i trivsel, hvorved læring kan finde sted, idet trivsel er en forudsætning for optimal læring.

1. Det er vigtigt at højtbegavede børn har mulighed for at møde og være sammen med ligesindede (altså børn der ligner dem selv), da den spejling som sker mellem børnene er med til at styrke deres selvopfattelse i en positiv retning. Mødet med andre højtbegavede børn giver det enkelte barn en oplevelse af ikke at være alene om at være anderledes, hvilket mange højtbegavede børn opfatter sig selv som. Eller sagt med andre ord ” Jeg er ikke anderledes end andre børn, som er lige som mig.”

2. Det er vigtigt, at højtbegavede børns særlige evner bliver anerkendt af forældre, lærer og pædagoger, som barnet møder i sin hverdag. Da det er væsentligt, at barnet ikke får en oplevelse af at være ”forkert”, men dog anderledes end de fleste. For erkendelsen af at være anderledes på en god måde, kan være med til at styrke barnets selvværd og selvtillid.

3. Højtbegavede børns adfærd kan være anderledes end normalt begavede børns. Blandt andet kan højtbegavede børn have større behov for at trække sig tilbage, og være alene med sine tanker. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for manglende sociale kompetencer, men derimod et rum barnet skaber for at kunne reflektere og skabe forståelse for komplekse sammenhænge. Det er også i dette rum, at det højtbegavede barn har mulighed for at forstå de andre børn adfærd og logik.

4. En del højtbegavede børn har nogle interesser, som de bruger en del tid på, og her er det vigtigt, at finde en balance imellem, at give barnet mulig for at dyrke sin interesse og på den anden side deltage i det sociale liv omkring dem. Dette kan til tider kræve at forældre, lærer og pædagoger hjælper barnet til at afbryde sin aktiviteter, da de ofte oplever at komme i flow og glemme tid og sted.

5. Som voksen, der har med højtbegavede børn at gøre, må man acceptere at disse børns viden på nogle områder overgår ens egen. Og give barnet mulighed for at dele sin viden med andre, da dette også er med til at styrke selvværd og selvtillid.

6. Tidlig identifikation af højtbegavelsen er vigtig for barnets trivsel, idet nogle højtbegavede børn allerede i de første skoleår kan lide stor psykisk overlast. Det kan give sig til udtryk ved bl.a. selvmordstanker eller ligegyldighed over for skole og kammerater og en isolation og følelsen af at være anderledes eller decideret forkert.

7. Højtbegavede børn har ofte brug for at vide, hvorfor de er nødt til at lære visse ting, samt danne sig et overblik over det, de skal lære før de går i gang. Og eventuelt se eksempler på hvordan den nye viden kan bruges. Sagt med andre ord, skal der fra barnets side være: ”Mening med galskaben.”

8. Nogle højtbegavede børn har mange interesser, og er ikke altid gode til at fastholde interesserne. Dette skyldes deres undersøgende natur, og deres interesse for at forestå den overordnede sammenhæng og/eller kompleksitet. Her er det vigtigt at forældre, lærer og pædagoger skabe rammerne for at undersøge og afprøve nye ting, for at fastholde og understøtte en positiv udvikling. De højtbegavedes børns undersøgende natur kan ses som en dannelsesproces, hvor de selv har indflydelse på deres læring.

9. Højtbegavede børn har, som alle andre, et behov for sociale relationer med andre som de er på ”bølgelængde” med. For en stor del af de højtbegavede børn er der ikke de store valgmuligheder, idet der i reglen kun er et til to højtbegavede børn i hver klasse. Højtbegavede børn udgør som udgangspunkt 2 % til 5 %. Derfor er det vigtigt at forældre, lærer og pædagoger er med til skabe en mulighed for disse børn kan mødes og skabe sociale relationer indbyrdes.

10. Nogle højtbegavede børn er asynkront udviklede, hvilket betyder, at de kan have lige stort behov for at have såvel kammerater, som er yngre end dem selv, som ældre end dem selv. Hvilket vil sige, at højtbegavede børn har brug for miljøer med stor aldersspredning. Den asynkrone udvikling giver ligeledes basis for at indtænke differentieret undervisning i barnets udvikling, idet barnet kan være udviklet ældre end sin alder i et fag og yngre i et andet fag.

Priser og rabat

Spirit and Mind ApS ønsker, at terapi og coaching skal være en mulighed for alle og giver rabat til: Studerende, arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere. Der gives ikke rabat til par- og familieterapi.

Se hjemmeside og priser her

Tider og kontakt

Hos Spirit and Mind ApS kan du få tider hos Inge G. F. Larsen til samtaler uden for almindelig arbejdstid. 

Se tider hos Spirit and Mind ApS her

Kontakt Spirit and Mind ApS her

Narrative samtaler med rabat på Frederiksberg og på Skype

Spirit and Mind ApS tilbyder individuel terapi og coaching, business & executive coaching, outplacement samtaler, par- og familieterapi samt terapi med børn og unge på Frederiksberg og over Skype ud fra den narrative tilgang. Endvidere arbejder Spirit and Mind ApS med højtbegavede børn, hvilket er børn med en IQ over 125.

Coaching and Therapy is also given in English for non-Danish speaking persons.

Se et overblik over alle muligheder for samtaler her

Se yderligere information på Spirit and Mind ApS’s hjemmeside her

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s