Depression · Effekten af coaching og terapi · Ensomhed · Hvor hurtigt går det? · Referencer · Terapi og coaching på telefon · Til studerende

Status for et igangværende forløb, kvinde 35 år – Tema: Forblive eller forlade studie

Her nedenfor kan du læse en status for et igangværende forløb skrevet af en kvinde på 35 år.

Baggrund
Køn og alder?
Kvinde, 35 år

Hvor lang tid har dit igangværende forløb varet?
7 måneder

Hvorfor valgte du Spirit and Mind ApS?
Fordi jeg havde et konkret problem. Jeg ville gerne afklare om jeg skulle fortsætte med det studie, jeg har været i gang med længe, men som jeg har svært ved at komme igennem, eller om jeg skulle finde en anden vej. Grunden til at det blev Spirit and Mind ApS er der flere årsager til. Jeg ville gerne søge noget hjælp til den aktuelle afklaringsproces. I den forbindelse blev jeg af flere anbefalet at søge en terapeut eller coach, som arbejder med positiv psykologi eller har en narrativ tilgang. Jeg søgte på nettet efter begge dele. Den pris som Inge tager pr. time var lav ifht. så mange andre. Dette havde stor betydning for valget. Desuden giver Inge studierabat. Hjemmesiden var også tiltalende og Inge lød tillidsvækkende i telefonen! Og efter det første møde med Inge følte jeg mig både mødt og godt tilpas.

Hvordan vil du beskrive dit liv/din hverdag før forløbet hos Spirit and Mind ApS?
Da jeg opsøgte Inge, var jeg meget præget af, at jeg skulle finde ud af om jeg ville fortsætte med studiet eller finde en anden mulighed og bedre vej. Jeg var ked af det og forvirret ifht. hvad det skulle ske, fordi jeg ikke havde bestået praktikken. Ofte kørte jeg ind i en dårlig spiral. Hvor jeg tænkte mange negative tanker om mig selv og mit liv. Katastrofe tanker ala´: ”Nu går ALT galt” og jeg havde svært ved at få vendt situationen og tankerne, så jeg kunne komme konstruktivt videre.

Har du gået i terapi/coaching før?
Ja i terapi i flere lange perioder. Det har både været i gruppe og individuelt. Tilgangene har bl.a. været kognitiv, psykoterapeutisk og kropsterapeutisk. Coaching har jeg ikke prøvet før.

Er der nogen forskel på den terapi/coaching og den narrative tilgang?
Jeg synes noget af den kognive tilgang minder om den narrative tilgang på den måde at man kan vælge at fokusere på den foretrukne/ positive del af historien. Hvor jeg i den kognitive terapi arbejdede med at blive bevidst om mine tanker og derefter prøve bevidst at se på hvor sandsynlige de var og hvad jeg alternativt kunne tænke om en given sag, har jeg hos Inge mere arbejdet med at fokusere på at fortælle de positive foretrukne historier. Som noget nyt for mig, har vi har også arbejdet med at fejre, de små sejre og huske at holde pauser og have et positivt mantra i svære situationer. Jeg laver dagligt taknemmelighedsliste. Jeg har også ryddet op helt bogstaveligt i mange ting hjemme. Taget stilling til om jeg ville gemme div. ting og smidt ting ud, jeg ikke ville have. Både som led i at blive bedre til at vælge og helt konkret få et hjem, der er mere rart at være i. Inge har skrevet, det jeg har sagt i sessionerne ned ordret. Det er også nyt, at have det sort på hvidt, det jeg har sagt, så jeg efterfølgende kan vende tilbage og læse det. Se hvad jeg synes var vigtigt og det meste er jo stadig aktuelt og vigtigt. Jeg har tendens til at bagatellisere det og glemme problematikkerne noget. Men nu står det på papiret og det kan jeg ikke rende fra og det er stadigvæk aktuelt meget af det. Desuden synes jeg at Inge er god til at lytte og spore sig ind på mig. Dette har stor betydning – at jeg føler mig set, hørt, mødt og taget alvorligt.

Hvilken effekt har denne eventuelle forskel haft på dit forløb?
Jeg synes, at jeg i dette forløb hurtigt har fået brugbare redskaber. Efter hver eneste session er jeg gået der fra med mere ”gå på mod” og energi og følt mig opløftet. Ofte også med en fornemmelse af, at tingene er mere nuancerede (i positiv forstand) end de lige forinden var i mit hoved, og at mange ting er mulige og med en bevidsthed om, at jeg måske begrænser jeg mig selv mere end nødvendigt, fordi jeg tænker meget i ”man/ jeg bør” frem for måske, at turde være mere lyttende til det, jeg allermest synes, der er energi i.

Du har gået i en kombination af terapi og coaching hvordan har det været, at de to ting har været kombineret?
Jeg synes, det har været godt at få hurtige hverdags ”her og nu” brugbare redskaber fra coachingen, og jeg kan godt lide, at det er brugbart og ikke graver for meget og længe i fortiden.

Beskrivelse af problematik og forløbets effekt på problematikken
Hvad var din problematik/problematikker?

At jeg ikke havde bestået min praktik og i det hele taget, har studiet, jeg er i gang med, været svært for mig at komme igennem. Flere eksaminer har jeg taget om og kun lige bestået. Jeg har haft svært ved, at føle mig hjemme i den kultur, der råder på skolen og i praktikkerne. Jeg har været presset økonomisk, da jeg stort ikke har haft SU klip til studiet, så jeg har skulle arbejde en del undervejs. Jeg har haft store overvejelser om, om jeg er på rette vej eller skal skifte spor. Desuden bruger jeg meget krudt på overvejelser hele tiden og bekymringer og usikkerhed og kan miste modet og troen på mit eget værd. Desuden har tanker om min livssituation mht. min alder, ingen børn og mand, bolig, omgangskreds, ensomhed og økonomi også fyldt meget. Jeg har følt mig forkert og været flov og utilfreds med hele situationen.

Hvad er historien om problematikken? Har du kendt den længe?
Ja nok meget siden, jeg gik på HF og fik nogle dårlige karakterer (Jeg fik også flere gode) men et par var super lave bl.a. engelsk, hvor jeg gjorde alt for at gemme mig. Det var med til, at mit snit var lavt og det afskrev mig fra nogle videre studiemuligheder og chokerede mig, og jeg synes, det var maks skamfuldt. Så der mistede jeg meget troen på mine faglige evner og mistede nok også meget en retning og troede, at jeg var helt kikset allround og det gik meget ud over min selvtillid også socialt, og der stod jeg med alle mine manglende talenter og skulle til at klare mig selv og være voksen, og jeg havde ingen tro på det, ikke meget erfaring og var skamfuld og anede ikke, hvordan jeg skulle takle det, og jeg tror, at jeg fik en depression og var meget alene i den situation. Desuden har jeg nok altid været lidt sårbar og følsom. Det har altid betydet meget for mig, at jeg var vellidt blandt mine kammerater og andre jeg omgikkes med. Jeg har nok ikke været så selvstændig i den forstand, at jeg turde stå helt ved mig selv. Jeg har lænet mig meget op af veninder. Desuden har jeg haft en oplevelse af, at jeg på flere områder har været meget overladt til mig selv rent familiemæssigt. Haft svært ved at frigøre mig ”ordentligt” fra min mor og har haft svært ved at skulle være voksen. Tidligt har jeg også skulle tage ansvar for ting, jeg nok ikke helt var moden nok til.

Hvad effekt har forløbet indtil nu haft for din hverdag?
Jeg har mange færre timer, hvor jeg er ked af det og spilder tiden med det. Jeg har givet mig selv lov til, at tage en periode med time out fra studiet og overveje mine værdier og potentialer og muligheder. Flere pauser i hverdagen. Giver mig selv lov til at lytte mere til mig selv. Større accept af min livssituation så deraf ikke så mange negative tanker. Og derfor kan jeg bedre handle, er ikke så handlingslammet. Sover bedre, når jeg har lavet taknemmelighedsliste, før jeg skal sove og husker at sætte pris på ALT det der ER at være taknemmelig for, og derved kan jeg tillade mig selv at være glad selv om ALT ikke er efter mit hoved.

Er der sket ændringer i dine tanker omkring dig selv?
Ja, jeg accepterer mig selv og min livssituation mere.

Er der sket ændringer i dit forhold og din kommunikation til andre mennesker?
Ja, jeg tror, at jeg oftest er mere afslappet end tidligere og har mere energi i mig selv og tro på mit eget værd. Og så er det lettere at være i en kontakt, når man ikke oplever sig selv som ”underhund”. Jeg har også et par gange konfronteret nogle fra min omgangskreds med nogle ting. Det har bare været mindre og ufarlige ting, men har været en positiv og effektfuld oplevelse.

Er der sket ændringer på dit arbejde, dit studie og/eller i din fritid?
Givet mig selv lov til flere pauser. Færre timer med negative tanker.

Hvordan har forløbet indtil nu påvirket dine valg/beslutninger/overvejelser?
Jeg tror, at jeg har givet mig selv mere lov til og accept til, at der er noget, jeg mere vil end noget andet og mere accept af, at det må jeg oftere, end tidligere. Jeg må oftere gerne undersøge, hvad det er, og give mig tid til, at mærke efter og lytte til det og forfølge det. Jeg øver mig på mindre områder, der har mindre konsekvenser, hvis jeg vælger “forkert”. Vi arbejder med, at jeg helt konkret skal rydde op i mine ting og tage stilling til hver enkelt ting, om jeg vil have den eller ej. Det er godt, at få ryddet op og samtidig er det en øvelse i at vælge og overveje og tage beslutninger. Men jeg tror også, at det at jeg har været så privilegeret – at jeg har fået godkendt orlov og har mere tid til at arbejde med flere ting jeg gerne vil og fået pause fra studiet, det hjælper med til, at jeg bedre kan mærke mig selv. For mig kræver det meget tid og ro, at komme dertil, hvor jeg kan træffe store beslutninger, som har vidt rækkende konsekvenser. Det kræver tid og ro for, at jeg kan mærke om det er en beslutning jeg kan stå inde for.

Er der indtil nu færdigheder du har udviklet under forløbet?
Bedre til være bevidst om alt det, jeg kan være og er taknemmelig over, måske lidt mere tillid til fremtiden og mine medmennesker? Evnen til at få vendt en negativ tankespiral og der med også dårligt humør og handlingslammethed. Kan se flere nuancer.

Er der sket ændringer på områder, der ikke umiddelbart har noget med din/dine oprindelige problematik/problematikker at gøre?
Tror min indstilling til at finde en kæreste har ændret sig. Jeg tror, forløbet sammen med andre ting har været medvirkende til det.

Hvad er eventuelt blevet nemmere siden du startede dit forløb?
At få stoppet spiraler af negative tanker og derved også lettere kunne handle.

Er der nogle ting du har fået mere lyst efter du er startet forløbet?
Måske at forfølge nogle fornemmelser og min lyst mere, men dog i små ufarlige skridt ad gangen!

Hvilke personlige værdier er du eventuelt kommet tættere på under forløbet?
At jeg vil kunne stå inde for det, jeg vælger at gøre også i arbejdsrelationen. Tid og ro til tingene. Måske forfølge noget intuition, fornemmelse? Tid og ro til eftertænksomhed, tilstrækkelig søvn! Tingene, jeg vælger, skal i endnu højere grad give mening for mig, respektere mig selv og mine egne grænser og evner, passe på mig selv. En sårbarhed og følsomhed, som jeg skal respektere og værne meget om. Måske kan jeg benytte mig af det positivt og måske udvikle den følsomme/ fornemmelses side yderligere. Kreativitet, legende undersøgende tilgang, respektfuldhed, omsorgsfuldhed, grundighed.

Hvis du skulle navngive det du tager med dig fra forløbet indtil nu i et ord, hvad ville det så være?
Erfaring med at tingene kan vendes til noget mere positivt og kontakten var positiv og konkrete redskaber: Taknemmelighedsliste, opryddet køkken!, oprydningsmetode.

Effekt af forløbet indtil nu
Hvad har du indtil videre taget med dig fra dit igangværende forløb?

Taknemmelighedsliste, oprydningsmetode, oprydning i køkken og meget på værelset. Accept og taknemmelighed.

Hvad har været mest betydningsfuldt ved forløbet indtil videre?
Kontakten med Inge. Taknemmelighedslisten, oprydningen. Teoretisk åbning for muligheder og at lave status.

Hvor effektiv vil du vurdere forløbet indtil nu til at have været?
Det har bestemt været effektivt. Jeg har og har i hele forløbet haft brug for meget tid og foretrukket at påvirke få ting ad gangen og enkelhed. Det har været vigtigt for mig, at det har været mine ambitioner og i mit tempo og ikke Inges.

Hvordan opleves det, at tale med Inge?
Inge er god til hurtigt at skyde sig ind på den dagsaktuelle problematik. Hun er nærværende og positiv, energifyldt og man får lov at have sine følelser for sig selv (på den gode måde). At der bliver aldrig ”kogt suppe” på mine følelser og der bliver ikke lagt vægt på, at det er ”også synd for dig”. Inge er god til at holde hovedet koldt og vende situationen positivt, altid på en meget respektfuld måde og så har Inge også humor! Synes Inge har været god til at møde ”mig”, som individuel person i den forstand, at jeg har ikke følt mig, som en blandt mange på et samlebånd og jeg har ikke følt mig som en ”patient”. Det har været en oplevelse af, at det har været en ligeværdig situation, så vidt det nu er muligt i sådan en situation.

Du har talt med Inge over telefon, hvordan var det?
Jep! Det der moderne Skype! Det har været godt at tale via telefonen. Det har ikke været så stor en forskel fra at tale med Inge “live”. Men det er nok også fordi, at det kun har været over telefon et par gange, så mister man ikke kontakten, for det er jo ikke længe siden, at man har set hinanden. Så rigtigt godt alternativ.

Vil du anbefale Spirit and Mind ApS til andre?
Jep, bestemt.

Har du et råd til andre med en lignende problematik/problematikker?
Tal med nogle, der er gode og nærværende at tale med. Giv dig tid – om muligt! Læg hen ad vejen en slagplan, og taknemmelighedslisten, den er enkel og meget effektfuld.

Effekt af forløb og tanker omkring det videre forløb
Har du en fornemmelse af, hvordan det går i forløbet og hvordan forløbet hjælper dig?

Det har støttet mig og givet mig nogle af de allerede nævnte redskaber. Jeg vil gerne til at handle mere, end jeg gør nu. Jeg vil gerne have hjælp til en realistisk og overskuelig plan for dette med nogle delmål.

Hvordan og hvor mærker du eventuelle forandringer?
Accept og større ro.

Har du en fornemmelse af hvor fokus (eventuelt flere foki) skal være i dit fremtidige forløb?
Små realistiske handlingsskridt, som jeg overholder:
• Oprydnings plan
• Læseplan
• Prioritering ifht. ALT det, jeg gerne vil nå.
• Er det realistisk at forene studiet og de sider og områder jeg også gerne vil forfølge måske mere spirituelle/ undersøgende??
• Måske konkretiserer hvad det er for ting. Kan jeg være mig med mine inderste og højst prioriterede værdier på studiet? Skal jeg give det et forsøg, hvad vil det være for værdier og hvornår oplever jeg, at jeg ikke kan være ”mig”

Hvis du skulle beskrive det sted, du står nu med et ord, hvilket ord ville du så bruge?
Et ord det kan jeg ikke! ” handlingstedet” eller ” Ud og gøre erfaringer stedet”. Skal til at handle/ undersøge i praksis. Vil gerne lave nogle udførlige konkrete handlingsplaner sammen med Inge og holdes fast på dem! Eller også skal jeg ”bare” springe ud i det og gøre mig erfaringer og tackle tingene undervejs på uddannelsen. Og så tænker jeg, om jeg skal ”forfølge” de følsomme fornemmelses sider i mig. Jeg har svært ved at se, at det er foreneligt med at læse videre på studiet. Og jeg vil også gerne fornuften og det konkrete og praktiske og ”sikre” måske mulighedsåbnende studie. Allerhelst vil jeg nok gerne følge ”MIG” og min ”intuition” og den side jeg godt kan lide ved mig selv, OG måske er det bare flob og drømme og håb og lidt flugt fra den til tider barske realitetsverden?

Hvad er effekten af at gøre status i dit igangværende forløb?
Det klargør hvad der har rykket og hvad der skal ske fremover. Og når jeg skal formulere mig på skrift, bliver jeg også mere bevidst og mere klar!

Priser og rabat

Spirit and Mind ApS ønsker, at terapi og coaching skal være en mulighed for alle og giver rabat til: Studerende, arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere. Der gives ikke rabat til par- og familieterapi.

Se hjemmeside og priser her

Tider og kontakt

Hos Spirit and Mind ApS kan du få tider hos Inge G. F. Larsen til samtaler uden for almindelig arbejdstid. 

Se tider hos Spirit and Mind ApS her

Kontakt Spirit and Mind ApS her

Narrative samtaler med rabat på Frederiksberg og på Skype

Spirit and Mind ApS tilbyder individuel terapi og coaching, business & executive coaching, outplacement samtaler, par- og familieterapi samt terapi med børn og unge på Frederiksberg og over Skype ud fra den narrative tilgang. Endvidere arbejder Spirit and Mind ApS med højtbegavede børn, hvilket er børn med en IQ over 125.

Coaching and Therapy is also given in English for non-Danish speaking persons.

Se et overblik over alle muligheder for samtaler her

Se yderligere information på Spirit and Mind ApS’s hjemmeside her

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s