Coaching · Den narrative metode · Effekten af coaching og terapi · Etik · Hvor hurtigt går det? · Psykoterapi

Narrativ terapi og coaching – hvorfor vælge denne retning og hvad går metoden ud på?

Vi har alle sammen foretrukne historier omkring hvordan vi gerne vil leve livet og hvordan vi gerne vil være.

Ved en foretrukne historie forstås en historie, der er i overensstemmelse med vores værdier, intentioner og overbevisninger. Hvis en person lever i et forhold, der er præget af psykisk vold, dominans og/eller magtanvendelse, kan personen blevet tvunget til at ændre sig i forhold til partnerens ønsker om, hvordan personen skal være, opføre sig, se ud eller reagere. Personen kan føle sig tvunget til at tilpasse sig disse krav, og måske miste fornemmelsen for hvad personen selv vil, mener og ønsker sig af livet.

Kommer en person for langt væk fra sin foretrukne historie mistes fornemmelse for sig selv og tilværelse bliver måske beskrevet som ”meningsløs, besværlig, frustrerende eller ikke værd at leve…” og personen kan komme til at føle sig isoleret og forkert.

Den narrative metode, baseres på, at mennesket er helt og ikke har en indre kerne, der skal ændres, tænkes anderledes eller føles i kroppen for at blive erkendt e.l.. Der er fokus på hvilke intentioner, overbevisninger og værdier personen står for, og hvordan disse ses i personens liv.

Den narrative metode har fokus på de historier, vi fortæller om os selv, der typisk kan være dominerende historier. Ved en dominerende historie forstås en historie, der dominere personens opfattelse af sig selv, fx kan personen tænke ”jeg er intet værd, bare jeg ændrer mig så…, det er min skyld…osv.” De dominerende historier kaldes dominerende, fordi de antages, at beskrive hvordan personen er i alle sammenhænge og i alle situationer.

Et problem er aldrig 100%, det vil sige, at der er hændelser, der falder udenfor den dominerende historie. Ved at undersøge disse hændelser og hvilken effekt de har på personen og omgivelserne, kan der formes mere foretrukne historier.

Den narrative metode tager udgangspunkt i, at det ikke er personen, der er problemet, men problemet der er problemet.

Personen bliver adskilt fra problemet, således at vi taler om problemet og ikke om personen værende fx uhensigtsmæssig. Derved opnås en afstand til problemet, der gør det mulig at se problemet udefra og undersøge hvordan problemet influere personens tanker, handlinger og beslutninger samt selvopfattelse.

En persons oplevelser og erfaring kan ikke fjernes, men der kan skabes andre forståelser af historierne, så de får en anden indflydelse på personens handlinger og væremåde. Samtidig kan der dannes nye og for personen mere foretrukne historier, der sættes i relation til personens handlinger, intentioner og væremåde.

Ved at danne mere foretrukne historier omkring sine handlinger og tanker forankrer personen sin fornemmelse af sig selv, hvorved der opstår en mere fyldestgørende forståelse af tanker, handlinger og meningsdannelse.

Priser og rabat

Spirit and Mind ApS ønsker, at terapi og coaching skal være en mulighed for alle og giver rabat til: Studerende, arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere. Der gives ikke rabat til par- og familieterapi.

Se priser her

Tider og kontakt

Hos Spirit and Mind ApS kan du få tider hos Inge G. F. Larsen til samtaler uden for almindelig arbejdstid. 

Se tider hos Spirit and Mind ApS her

Kontakt Spirit and Mind ApS her

Narrative samtaler med rabat på Frederiksberg og på Skype

Spirit and Mind ApS tilbyder individuel terapi og coaching, business & executive coaching, outplacement samtaler, par- og familieterapi samt terapi med børn og unge på Frederiksberg og over Skype ud fra den narrative tilgang. Endvidere arbejder Spirit and Mind ApS med højtbegavede børn, hvilket er børn med en IQ over 125.

Coaching and Therapy is also given in English for non-Danish speaking persons.

Se et overblik over alle muligheder for samtaler her

Se yderligere information på Spirit and Mind ApS’s hjemmeside her

 

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s