Anoreksi · Bulimi · Cutting · Positiv psykologi · Samtaleterapi · Selvskade · Spiseforstyrrelse · Teenager

Anoreksi behandling – kontakt ikke symptombehandling

Hvad vil det sige at have anoreksi? Hvordan føles det? Kan man som ikke-anorektikker sætter sig ind i det? Anoreksi påvirkes meget af de følelser man har om sig selv og om sit forhold til omverdenen (forældre, venner, fritid og skole). Forestil dig, at alt hvad du gør i en eller anden grad er forkert, du aldrig rigtigt kan gøre noget godt nok, men hele tiden er fanget i at skulle præstere noget for få noget. Hvem er dommeren – dig selv. Når du ikke lever op til kravene (dine egne) så må du straffes på en eller anden måde – efter devicen – kun derved forbedres man. Om du når de krav, du måske stillede til dig selv for noget tid siden – bliver du så glad – NEJ, fordi du kan gøre det endnu bedre. Og således fortsætter det. Samtidig observerer du din omverden, der måske også stiller krav til dig (kulturelle, sociale og indlæringsmæssige). Baseret på dine observationer i din omverden (som ud over blade, tidsskrifter, veninder, klassekamerater, også omfatter medier som internettet, i form af chat, messenger, fora og hjemmesider m.v.). Lever du egentligt op til det, du ser eller skal der lige ændres lidt? Jagten efter lykken er skudt ind, og lykken ligger kun lige 15 minutter, et par kg eller et tøjnummer mindre væk.

Forkertheds følelsen bliver ikke bedre, når man måske er teenager, der er ved at frigøre sig fra barndommen, forældre og folkeskolen. Den voksne identitet dannes ved de erfaringer man gør sig – på godt og på ondt, samt de indtryk omgivelserne giver en. En forkertheds følelse kaldes også lavt selvværd og er følelsen bag skam. Hvori består skammen? Der kan, som overfor eksemplificeret, være en splittelse mellem de krav personen stiller til sig selv og det personen reelt kan/magter/når at opfylde. Grundlæggende baseres præstationer på at opnå “noget” ved at gøre handlingen. Hvad vil anorektikkeren opnå? Kan man præstere sig til et bedre selvværd, til accept, tryghed og kærlighed fra omgivelserne? Kræver det højt selvværd og præstationer (gode karakterer, det rigtige tøj, den lækre kæreste, de checkede forældre osv) at få det fra sine omgivelser?

Psykologien har de sidste 10 år haft en ny retningen, der hedder positiv psykolog. Denne retningen indenfor psykologien forsker netop i hvad der gør mennesker lykkelige. En af tingene forskerne konkluderer er at lykkeniveauet ikke i væsentlig grad forøges om ens velstand stiger (se blandt andet Myzak, A., Nørby, S., 2008, Positiv Psykologi, p. 60). Det vil sige lykken ikke kan tilføres udefra via fx. midler som penge. Overordnet konkluderes det at lykke skabes indefra. Forkertheds følelse begrænser følelsen af lykke indefra, og om dette kombineres med egne og omverdenens krav så kan prisen, der skal betales være høj.

Hvad kan man så gøre, som veninde, lærer, forældre, søster, bror eller andet familie til et mennekse med spiseforstyrrelse? Frustration er nok en af de følelser, der opstår ved at skulle svare på dette spørgsmål. Selvbebrejdelse, skyld og kritik kunne være andre. Hvad har en anorektikkeren brug for? Når en persons selvværd følelse er lav, har personen ikke altid overskud, kræfter eller tolerance til kritik eller krav om at spise ordentligt.

Reduktion af føde-indtag er kun et symptom, og netop det middel anorektikkeren bruger til at få kontrol over sig selv. Når man har mange krav til sig selv, og den voksne indentitet er ved at blive dannet, og omverdenen også stiller krav, kan livet opleves som kaotisk og ukontrollerbart. Men der er i hvert fald en ting du kan kontrollere – dig selv.

At have kontakt, tryghed og kærlighed er vigtigt for alle mennekser. Teenageren mødes måske af forældre, der stadig på nogle punkter ser dem som børn og på andre som voksne – en svært balance for alle parter. Kontakt, forståelse og accept uden betingelser er absolut det bedste i enhver situation, og den mest befordrende måde at mennekser kan møde deres omverden på (arbejde, socialt og fritid). At være teenager betyder også et behov for selv at kunne bestemme, så forhandlinger omkring hjemkomst-tidspunkter, venner o.l. er vejen frem – kontra “diktatur”.

Kontakt kræver ligeværdig dialog uden at nogen af partnerne har projekter på den andens vejne. Man kan kun skabe forandringer i og ved sig selv. Omverdenen gør hvad den vil. Ændringens paradoks (begreb indenfor psykoterapien) består netop i, at det først er når du acceptere tingenes tilstand – som de er, at ændringerne begynder at ske. Om man forandrer sig kan det højest inspirere omverdenen.

Spejlneuronernes eksistens i hjernen (fx. Psykologi Nyt Nr. 11, 2007, p. 14 – 20) gør at ens omverden påvirkes at ens stemning, handlinger og kropssprog. Eksempelvis opdager man at man sidder på samme måde som den man snakker med, det er sket helt ubevidst. Således er min opfordring til personer der kender, lever med eller omgås mennekser med spiseforstyrrelse – tænk ligeværdig kontakt, forståelse og accept uden krav hele tiden i din være- og tale måde (ord og kropssprog).

Læsning af bøger kan ikke erstatte behandling, kontakt, forståelse og accept uden krav. For information omkring spiseforstyrrelser kan jeg anbefale bogen:
Pegge Claude-Pierre (2007): Spiseforstyrrelsernes hemmelige sprog. en ny og revolutionerende forståelse af anoreksi og bulimi.
Bogen handler om en mor, der er psykolog og har 2 døtre, der har haft anoreksi. Hun udviklede en ny metode, da der intet var i behandlingssystemet (Canada), der hjalp hendes døtre. Metoden er baseret på ubetinget kærlighed.

Spirit and Mind ApS har erfaring med de tematikker, der er knyttet til spiseforstyrrelser og cutting.

Priser og rabat

Spirit and Mind ApS ønsker, at terapi og coaching skal være en mulighed for alle og giver rabat til: Studerende, arbejdsløse, pensionister og efterlønsmodtagere. Der gives ikke rabat til par- og familieterapi.

Se hjemmeside og priser her

Tider og kontakt

Hos Spirit and Mind ApS kan du få tider hos Inge G. F. Larsen til samtaler uden for almindelig arbejdstid. 

Se tider hos Spirit and Mind ApS her

Kontakt Spirit and Mind ApS her

Narrative samtaler med rabat på Frederiksberg og på Skype

Spirit and Mind ApS tilbyder individuel terapi og coaching, business & executive coaching, outplacement samtaler, par- og familieterapi samt terapi med børn og unge på Frederiksberg og over Skype ud fra den narrative tilgang. Endvidere arbejder Spirit and Mind ApS med højtbegavede børn, hvilket er børn med en IQ over 125.

Coaching and Therapy is also given in English for non-Danish speaking persons.

Se et overblik over alle muligheder for samtaler her

Se yderligere information på Spirit and Mind ApS’s hjemmeside her

Reklamer

2 kommentarer til “Anoreksi behandling – kontakt ikke symptombehandling

  1. hej jeg er en pige på 14 år jeg skal skrive en projekt opgave og jeg ville spøre om i/du kunne få mig i kontakt med en tidliger anorektiker som jeg kunne stille nogen spørsmål og skrive med hilsen pernille

  2. Hej Pernille,

    På grund af vores tavshedspligt, kan jeg ikke videreformidle en kontakt til en tidligere anorektiker. Du kan måske prøve et af de fora, der er på nettet.

    Venlig hilsen
    Inge

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s